Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Tháng Tư 13, 2017

Côn trùng

Loài côn trùng nguy hại nhất chính là những loài ăn hại hàng hóa. Loài côn trùng này ăn trực tiếp trên các mặt hàng và có thể được chia thành nhóm như sau:

Côn trùng cấp 1: những loài gây hại cho hàng hoá nguyên vẹn.

Côn trùng cấp 2: chúng đòi hỏi hàng hoá phải bị hư hỏng trước khi chúng có thể gây hại. Côn trùng cấp 2 phần lớn có trong các sản phẩm xay xát như bột mì, và trong các sản phẩm chế biến và sản xuất thực phẩm.

Mỗi loại côn trùng đòi hỏi mức độ “thiệt hại” khác nhau trước khi nó có thể tồn tại trên một mặt hàng. Đối với một số loài, mức này là tối thiểu, nhưng đối với một số loài khác lại quá dư giả. Hàng hóa tích chứa thiệt hại từ thu hoạch, xử lý, côn trùng ký sinh và chế biến, tất cả đều làm tăng nguy cơ lây lan của côn trùng cấp 2.

Sau đây là các loài côn trùng ăn hại hàng hóa phổ biến nhất, bao gồm tên thông dụng và tên khoa học. EcO2 có kiến thức chuyên môn về những loài côn trùng này và những phương pháp xử lý thích hợp được thực hiện theo nồng độ khí Oxy, nhiệt độ, thời gian xử lý và nhiều hơn thế nữa.

 • lmond moth (Cadra cautella)
 • Australian spider beetle (Ptinus tectus)
 • Bean beetle (Acanthoscelides obtectus)
 • Cigarette beetle (Lasioderma serricorne)
 • Drugstore beetle (Stegobium paniceum)
 • Broad horned flour beetle (Gnatocerus cornutus)
 • Coffee bean beetle (Areacerus fasciculatus)
 • Bruchidae
 • Cockroaches
 • Confused flour beetle (Tribolium confusum)
 • Fruit fly or vinegar fly (Drosophilidae)
 • Flat grain beetle (Cryptolestes spp.)
 • Flour mite (Acarus siro L.)
 • Grain weevil (Sitophilus granarius)
 • Indian meal moth (Plodia Interpunctella)
 • Khapra beetle (Trogoderma granarium)
 • Larger grain borer (Prostephanus truncatus)
 • Lesser grain borer (Rhyzopertha dominica)
 • Maize weevil (Sitophilus zeamais)
 • Mealworm beelte (Tenebrio molitor)
 • Mediterranean flour moth (Ephestia kuehniella)
 • Mercant beetle (Oryzaephilus mercator)
 • Mites (Astigmata)
 • Rice weevil (Sitophilus oryzae)
 • Rust red flour beetle (Tribolium castaneum)
 • Sawtoothed grain beetle (Oryzaephilus surinamensis)
 • Spider beetle (Ptinus fur L.)
 • Tobacco moth (Ephestia elutella)
 • Tropical warehouse moth (Ephestia cautella)
 • Warehouse beetle (Trogoderma variabile)