Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Tháng Tư 13, 2017

Chứng thư

EcO2 cung cấp Chứng thư được công nhận quốc tế cho mỗi lần xử lý hoàn chỉnh mà ECO2 được yêu cầu theo dõi. Chứng thư này bao gồm những thông tin do EcO2 cung cấp và thu thập được.

EcO2 cũng cung cấp các chứng thư cụ thể cho các container hoặc chuyến hàng theo yêu cầu của khách hàng. Các chứng thư này sẽ được cấp khi EcO2 cũng giám sát việc xử lý cho container hoặc chuyến hàng đó.

Treatment Certificate