Hortex Exhibition Vietnam-rs

TRIỄN LÃM HORTEX VIỆT NAM 2018

Vào ngày 14-16 tháng 03 năm 2018 vừa qua, EcO2 đã tham dự triễn lãm Hortex Việt Nam diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Mính. Chúng tôi đã có mặt ở đó để giới thiệu và quảng bá về sản phẩm Hộp Kiểm Soát không Khí, được sử dụng để gia tăng thời gian[…]